Ne Yapıyoruz

Temiz Su

 • Güneş enerjili su dağıtım projeleri
 • Su kuyusu rehabilitasyonları
 • Yağmur suyu toplama sistemleri
 • Güneş enerjili sulama sistemleri

Sürdürülebilir Tarım

 • Tohum bankacılığı
 • Tohum destekleri
 • Sulama sistemleri
 • Sürdürülebilir tarım eğitimleri
 • Boşluk amaçlı

Yenilenebilir Enerji

 • Güneş kitleri
 • Tarımda güneş enerjili sulama sistemleri
 • Güneş enerjili içme suyu dağıtım sistemleri

Alternatif Eğitim

 • Akıllı öğrenme 
 • #idealab projesi 
 • Permakültür eğitimleri
 • Hijyen eğitimleri
 • Deneme