Akıllı Köyler

“AKILLI KÖYLER” IDEA Universal Derneği’nin yeryüzünün en yoksul bölgelerinde yürüttüğü bütüncül ve entegre bir sürdürülebilir kalkınma programıdır. Köylerin; su, gıda, enerji, eğitim ve gelir sorununu kalıcı bir şekilde çözmeyi hedefler.

Akıllı Köyler Projesi; yenilenebilir enerjiyi kullanarak her eve 24 saat Dünya Sağlık Örgütü standartlarında su sağlanması, tarım bahçesi ve sulama sistemi kurulması, tohum desteği, tohum bankacılığı ve sürdürülebilir tarım eğitimleri her eve günde 15 saat enerji sağlanması gibi konularını kapsar. Projenin amacı yerel potansiyeli ortaya çıkararak açlık ve yoksulluğu azaltıp bütüncül ve kalıcı bir kalkınma yaratmaktadır.

Bu sayede kendi dönüşüm süreçlerinde dışarıya ihtiyacı olmayan topluluklar yaratmaktır.

Akıllı Köy

6 ÜLKE

67 KÖY

125.000 KİŞİ

7.2 MİLYON