İklim Değişikliği

niger6.jpg

Fati, Senegal’in iklim krizinden dolayı kuraklık yaşayan ve aynı zamanda iç çatışmalardan etkilenen Casamance bölgesinde yaşıyor. Fati’nin annesi Hani içinde bulundukları durumu ‘’Her gün yiyecek bişeyler bulmak için savaş veriyoruz,’’ diyerek açıklıyor.

Dünyanın en yoksul insanları yaşamlarını sürdürebilmek için tarıma en çok bağımlı olan insanlardır. İklim krizine bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık ve seller tarımsal üretimi zorlaştırmakta, gıda fiyatlarını yükseltmekte ve sonuç olarak açlığı, sosyal sorunları ve aşırı yoksulluğu arttırmaktadır.

Yetersiz beslenen insan sayısı,  2019 yılında 821 milyona ulaşmıştır ki bu dünya nüfusunun %11’ine tekabül eder. Araştırmalar açlığın, özellikle Afrika’nın neredeyse her bölgesinde yoğunlaştığını göstermektedir. 2019 yılında Doğu Afrika’da yaşayan insanların %30 undan fazlası açlıkla karşı karşıya kalmıştır.

İklim kriziyle artan kuraklık yüzünden zaten milyonlarca insanın ulaşamadığı temiz suya erişimin daha da zorlaşacağı beklenmektedir.  Dünya genelinde, 2050 yılına kadar ise suya ulaşamayan insanların sayısının % 20 oranında artacağı öngörülmektedir. Risk altındakilerin çoğu Afrika’da yaşamaktadır.

İklim değişikliğinin sonucu olarak gelecek 10 yıl içinde on milyonlarca insanın evlerini terketmek zorunda kalması bekleniyor. Bu dünyanın görmüş olduğu en büyük mülteci krizi olacak.

İklim Krizine Nasıl Çözüm Sunuyoruz?

Geliştirdiğimiz, yenilenebilir enerjiye dayalı, inovatif akıllı su ve sürdürülebilir tarım projelerimizle aşırı yoksul bölgelerde sorunların köklerine inerek kalıcı çözümler getiriyoruz. İçme suyu ve sulama suyu temininde güneş enerjisi kullanarak emisyonu azaltıyoruz. Evlere sağladığımız güneş kitleri ile fosil yakıtlara alternatif yaratıyoruz. Başlattığımız yerel tohum bankacılığı sayesinde kuraklığa dayanıklı kadim tohumların korunmasına ve yaygınlaşmasına destek oluyoruz. Sürdürülebilir tarım eğitimleri ile verimli su kullanımını özendiriyoruz. Yağmur suyu toplama sistemlerimiz ile yeraltı su kaynaklarında baskı yaratmadan doğa dostu çözümler geliştiriyoruz.

6 ÜLKE

67 KÖY

125.000 KİŞİ

7.2 MİLYON